Daisypath Anniversary tickers

Daisypath Anniversary tickers

Terima kasih kerana sudi menjadi rakan seperjuanganku

iklan

kelab bloggr

Sunday, December 13, 2009

Kaedah/metodologi penyelididkan (Siri 2)

Membentuk Matlamat dan Objektif kajian.
Setelah memastikan tajuk yang dipilih, langkah kedua adalah mengenalpasti mengapa kajian ini yang hendak kita lakukan. Ianya adalah bahagian mengenalpasti Matlamat dan objektif kajian. Matlamat kajian perlu sebagai pengukuran kajian samada mencapai matlamat ataupun tidak.
Seringkali pelajar melakukan kesilapan dalam menentukan matlamat dan objektif. Matlamat dalah satu skop yg luas. Contohnya matlamat bagi tajuk diatas :
Matlamat Kajian;
  • adalah untuk mengkaji sejauhmanakah masalah sosial dalam mempengaruhi kecemerlangan sekolah
Objektif Kajian;
  • mengenalpasti ciri-ciri masalah sosial di sekolah
  • mengenalpasti kelompok pelajar yang terlibat didalam masalah sosial
  • mengenalpasti tahap kecemerlangan sekolah
  • mengenalpasti sumbangan pelajar terhadap kecemerlangan sekolah
  • membuat perbandingan antara sekolah A dan sekolah B.
Bagi mencapai matlamat, objektif kajian perlu digariskan lebih dari satu tetapi tidak terkeluar daripada skop. Apabila menyediakan instrumen kajian, kita akan memastikan setiap objektif dapat dijawab sekaligus membolehkan kita mencapai matlamat kajian. Selalunya pada bahagian ini, pelajar sering membuat kesilapan dimana menyenaraikan lebih dari satu matlamat dan objektif. Terlalu banyak matlamat menyebabkan kajian kita bercelaru.
bersambung..


No comments: